آزمایشگاه

آزمایشهایی که روی محصولات مصرفی انجام می شود:

کلیه مواد اولیه ورودی و محصولات تولید شده در کارخانه بر اساس استانداردهای بین المللی مورد تست قرار داده می شوند و برای مشتریان ارسال می گردد.

تست کشش (Tensile) :

کلیه محصولات شرکت با استفاده از این تست مورد آزمایش مقاومت کشش, تنش (نیروی افزایش طول) و کرنش (مقدار و افزایش طول بر حسب درصد) قرار می گیرد تا محصولی متناسب با نیاز مشتری روانه بازار گردد.

نتایجی که از این تست حاصل می شود شامل :

  1. تعیین حداکثر نیروی وارد شده قبل از پارگی محصول (تنش)
  2. تعیین حداکثر ازدیاد طولی قبل از پارگی محصول (کرنش)
  3. تعیین حداقل انرژی لازم جهت پارگی فیلم

تست جریان شناسی (MFI):

جهت تعیین ویژگی های مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. هر چه MFI دو مواد به هم نزدیکتر باشند خواص مشابه تری دارند.

تست ضربه :

تعیین حداکثر مقاومت محصول در مقابل ضربه.

تست تحمل فشار هوا :

جهت اندازه گیری مقاومت محصول در مقابل افزایش فشار هوای داخل تا قبل از ترکیدگی می باشد.