نایلکس های تبلیغاتی

یکی از مهم ترین روشهای تبلیغاتی یک فروشگاه می تواند پلاستیک های دسته داری باشد که به دست مشتریان می رسد. شرکت آروین پلاست هکمتانه علاوه بر تولید نایلکسهای تبلیغاتی دسته دار، خدمات چاپ یک رو و دورو را روی نایلکسهای فروشگاهی ارائه می دهد. این شرکت می تواند با چاپ با کیفیت لوگو، آدرس، سایت، شبکه های اجتماعی و سایر طرحهای تبلیغاتی (به صورت یکرنگ) به شرکت ها، تولیدکنندگان و فروشگاهها در تبلیغات و برندینگ کمک کند.