کیسه‌زباله لندنی متوسط پیکوپلاست

  • ابعاد: 70*55
  • تعداد: 20 برگ
  • تعداد در کارتن: 20