کيسه فريزر شيت لندی

  • ابعاد: 25*35
  • تعداد: 100 برگ
  • تعداد در کارتن: 75عدد